Comités

Comité Dirección
 • Manuel F. González Penedo. Director CITIC
 • Paulo Félix Lamas. Director CITIUS
 • Carlos Mosquera Nartallo. Director AtlantTIC
 • Alfonso Fernández Pérez. Responsable Desarrollo Corporativo. AtlantTIC
 • Félix Díaz Hermida. Unidade Xestión Innovación. CITIUS
 • María Montero Fernández. Unidade Xestión Investigación e Calidade. CITIC
Comité Científico
 • Manuel F. González Penedo
 • Javier Pereira Loureiro
 • María José Lombardía Cortiña
 • José Carlos Dafonte Vázquez
 • Juan Touriño Domínguez
 • Íñigo Arregui Álvarez
 • Paulo Félix Lamas
 • Roberto Iglesias Rodríguez
 • José Ramón Ríos Viqueira
 • Carlos Mosquera Nartallo
 • Martin López Nores
 • Francisco Javier Díaz Otero
Comité Organizador Local
 • Manuel F. González Penedo
 • Javier Pereira Loureiro
 • María Jesus Vidal Ínsua
 • Beatriz Botana Barreiro
 • María Montero Fernández
 • Paula López Otero
 • Manuel Fernández López-Vizcaíno
 • José González Coma
 • Ignacio Fraga Cardóniga
 • José Joaquim De Moura Ramos
 • José Francisco Balsa González
 • Alberto Alvarellos González
 • Sergio Vázquez Pardo